Ekivoka visor
ekivok (ekivå'k) -t -are adj. tvetydig, oanständig, vågad enl. SAOL
- Tillbaka -