En flicka ung och fager

				Mel: I Gällivare trakter ?

En flicka ung och fager, en gosse stor och stark,
omfamnade varandra uti en lummig park.
Men bäst de båda njöto så kom där en polis,
han väcktes ur sin slummer utav en jubelfis.

Han störtar in i snåret får fatt i gossens ben,
drar honom ut ur hålet och för'n till finkan se'n.
Där fick han sova av sej sitt sköna kärleksrus,
men kanske flickan sitter än på Tavastehus.

Men gossen svor att hämnas, han tänkte ut en plan,
som skulle drabba alla, båd' hög och låg i sta'n.
Han kokade en soppa på kuttan av ett bi,
och lade femton tuppakukar och stånkapulver i.

I stadens alla brunnar han hällde sin mixtur,
och snart så märktes verkan på mänskor och på djur.
På varje gammal kärring på varje gammal märr,
stod fitta våt och slaskig och alltid upp på spärr.

Det knullades på gator det knullades i hus,
och horor blevo rika och priset steg på ljus.
Prostinnan satt i trappan ihop med sin adjunkt,
och prosten stod i trappan och tog en stilla runk.

På rådhusporten spikades en kutta och en kuk,
som stodo mot betalning till allmänhetens bruk.
De ungas och de gamla de ställde sej i kö,
de voro fast beslutna att knulla eller dö.
- Tillbaka -
- Till första sidan -