En midsommarafton

			Mel: Sandals kanon

En midsommarafton jag gick uti skogen.
min veke var hård och jag kände mej mogen,
att trycka en kvinna inunder min kropp,
och kjolar och linnen på henne dra opp!

Någon som kan fortsättningen?

(Å när jag på ny-y-y-tt spände p-å-å na'
sa de' brrp-brrp-brrp mellan lå-å-ra....)

- Tillbaka -
- Till första sidan -