Buk mot buk

				T ?
				M: Trad.
				Mel: Skånska slott och herresäten

En midsommarafton jag gick uti skogen
men kuk den var svullen, jag kände mej mogen.
Att trycka en kvinna inunder min kropp,
och kjolar och linnen på henne dra opp.........

- Tillbaka -
- Till första sidan -