Gorkaleken
(Sjunges med finsk brytning)

				T: ?
				M: ?
				Mel: Om man inte har för stora pretantioner

Nu jag sjunga skall en sång,
om när jag var ung en gång,
och besökte finska mässan uti Purkka.
Uti glada vänners lag,
lekte vi en lek ett slag,
och den lekte vi med hjälp utav en gorka.

De' gick till på detta vis,
först så skaffa vi ett pris,
en liter brännvin skulle vinnaren få dricka,.
Se'n så tog vi alla tre,
skaffade en gorka me',
och se'n tog vi hjälp utav en konstig schlinka.

Uti hennes vitto vi,
stoppa hela gorkan i,
så att den for ut då vi slog hon på magen.
Den som se'n fick gorkan mest,
ut på golvet, han var bäst.
Vi var tre grabbar som tävla hela dagen.

Karl han var en starker man,
han vann brännvinsflaskan han,
och som pris så fick han sätta sej att dricka.
Uti denna hårda match,
Johan kom på andra plats,
och som pris så fick han schnulla våran schlinka.

Men se jag var också med,
jag var sämst av alla tre,
uti denna hårda kamp jag intet orka.
Uti denna starka lag,
var jag alldeles för svag,
så till tröstpris fick jag äta våran gorka.	

Talas: Å den som hade legat på golvet å allting....

- Tillbaka -
- Till första sidan -