Lusen

				Mel: Appladalen i Värnamo

I dessa tider det sker det mesta, 
- den här ja' tycker är bland dom bästa. 
Det är berättelsen om en lus, 
som inte trivdes uti sitt hus. 
 
I Janne Carlssons mustasch hon bodde 
där aldrig tystnaden nånsin grodde. 
Nej, där var pladder mest dygnet runt, 
det tyckte inte vår lus var sunt. 
 
Hon hos sin bostadsförmedling klaga 
-Dom sa:"Problemet, det skall vi laga 
Ta' du med bohaget helt och fullt 
och flytta in på Fälldinses skult." 
	 
Visst var där lungt, nästan allt för mycke ' 
i alla fall uti lusens tycke. 
Ja, jämt hon klaga och gnällde så 
att på förmedlingen sa' man då: 
 
"Du får väl flytt' till ett annat ställe 
om blott du slutar med detta gnälle' 
hos fru Schollin (Christina) skall du hemvist få 
- om hennes "buske" du skall få rå. 
	 
Vår lus hon flytta från Thorbjörns skulle 
till fru Schollin och där var full rulle. 
Så lusen trivdes på alla vis, 
hon kände sej som uti Paris. 

I ständigt raj-raj, hon levde lusen 
sin trivsel talte hon om för tusen. 
Men så en dag var det så igen, 
- hon ringde bostadsförmedlingen. 
	 
Uppå förmedlingen sa' man detta: 
"Varför nu klaga, du får berätta 
vad kan ha hänt nu i all sin dar 
som gjort att trivseln försvunnit har?" 
 	
"Allt var så bra och så fint jag hade 
är jag igår kväll till sängs mej lade. 
en när jag vakna' då var min säng 
i Janne Carlssons mustasch igen!!!" 
- Tillbaka -
- Till första sidan -