Why did you call me sweetheart?
(Nidälven)

				EngT: ? 
				M: Hoddö - Christensen

Någon som har texten? Har försökt skriva av den men inte lyckats få någon ordning på det!

- Tillbaka -
- Till första sidan -