Nidälven

		T: Evald Helmer
		M: Hoddö - Christensen

Långt bort i fjärran vid bergen de blå,
ligger den bygd jag har kär.
Dit mina tankar, min längtan vill gå,
alltid den är mig så när.

	Nidälven stilla och vacker du är,
	jag kan dig aldrig glömma.
	Ständigt jag tänker på henne så kär,
	minnena mot mej strömma.
	Den gamla bron blev vår lyckas portal,
	samman vi for in i drömmarnas dal.
	Nidälven stilla och vacker du är,
	jag kan dig aldrig glömma.

- Tillbaka -
- Till första sidan -