Fem smutsiga små fingrar
(Two dirty little hands)

				SvT: Karl Ewert
				M: Cobb & Edwards

Lasse han går, på sitt tredje år,
blir nog en stor karl omsänder.
Full utav skoj, efter lekar och stoj,
hem han kommer med smutsiga händer.
Det hänt mången kväll, han därför fått smäll,
men när hans mamma har upphört att slå,
Kan det hända ibland, att han ser på sin hand,
och snyftande tänker som så:

	Fem smutsiga små fingrar, på en smutsig liten hand,
	så blir det nästa alltid, när man grävt med dem i sand.
	Varför skall mamma sörja, över denna synd ibland,
	de' finns de' som värre ä',  än en smutsig liten hand.

Lasse en natt, drömmer så att,
han ser sej mot himmelen fara.
Vitklädd han står, och på porten han slår,
och då hör han hur änglarna svara:
"Stig in lille vän, nog se vi väl än,
att du är lite smutsig förstås.
Men så länge du väl, har en ren liten själ,
är du välkommen alltid bland oss."

	Fem smutsiga små fingrar...........	


Inspelningar: Carl Brisson / Ork. / 19 sep 1949 / Odeon ZA 12 / Lapplands-Ziga / Strängorkestern / 19 sep 1938 / Sonata 106 / Margareta Schönström-Modéen / Helge Lindberg, piano / maj 1928 / Gnom GK 191 /
- Tillbaka -
- Till första sidan -