Rök i ögat
(Smoke gets in your eyes)
 
				SvT: Elsie Paul
				M: Jerome Kern

Man frågat hur jag kan,
skilja falsk och sann,
kärlek från varann
men jag bara log:
"Hjärtat vet det nog."
Man sagt: "Du tror det nu,
en gång du förstår,
kärleken gör blind,
brinner hjärtat du,
rör i ögat får."

Så med skämt,
man har bemött mig jämr,
jag skrattat förnöjd däråt.
Men i dag,
min kärlek är nu lag,
och jag är böjd för gråt.
Då säger jag bestämt:
"Jag rår inte för,
om när elden dör,
rök i ögat jag får,
svedan blir en tår."
- Tillbaka -
- Till första sidan -