Skrutteboda mjölkorkester
(Musikmjölkningen) 

				T: Einar Molin
				M: Skånska Lasse (Motorcykeln)

Det hände sig en da', att i ett tidningsbla',
fick Skrutteboda-Linus läsa att det va',
bevisat med kontroll, från vetenskapligt håll,
att varje ko är musikalisk.
Och släpper ner mera mjölk i varje hink,
utav klaverlåt och av pianoklink.
För singeliduttan, å' ta mej sjuttan,
nu skulle det bli trudeluttan.

Han bläsa spänner för och ner till lagårn kör,
på orgelverket sitt han spelte på gehör,
det som han ej glömt av, av Kors på Idas grav,
och Alpens ros och Calle Schewen.
Men korna gilla ej detta orgelspel,
kanhända var det att gubben spelte fel.
För singeliduttan, å' ta mej sjuttan,
nej det var inte trudeluttan.

Han gick på raska ben, till Pjattebodasme'n,
som var ett övermusikaliskt fenomen,
och denna lova strax, "Nog ska jag bli till lags,
för dina gamla kräsna kritter".
Han skrapa hop där i byn en fin sextett,
med nyckelharpa, klaver och klarinett.
För singeliduttan, och ta mej sjuttan,
nu skulle det bli trudeluttan.

På kvällen var det hänt, med alla instrument,
för säkerhetas skull stod lagårsdörrn på glänt.
Han räknade till tre, och sen dom klämde te'
och spela Gladiatorens avsked.
I alla spenar det skvala och de rann,
så Linus hann inte med och byta spann.
För singeliduttan, och ta mej sjuttan,
ja det var lagårdstrudeluttan.

Men bortifrån ett bås, kom Linus med ett flås:
"För hundrasjutton gubbar, sluta upp och blås,
för jag står inte ut och hinkarna är slut,
och hela lagår'n rinner över!"
Det bara forsa i hektolitervis,
så dom fick avbryta mitt i en repris.
För singeliduttan, och ta mej sjuttan,
ja det var lagårdstruddeluttan!

Dom gav sej på turné, till byarna brevé,
och sme'n han tänkte "Det ska fanken vara sme'."
Han sålde sina don och smedjan på auktion,
och döpte om sin mjölkorkester,
till "Milking Boys Band av Äkta Komusik,"
och aldrig glömmer jag detta ögonblick.
För singeliduttan, och ta mej sjuttan,
ja det var lagårdstrudeluttan.
- Tillbaka -
- Till första sidan -