Motorcykeln

				T&M: Skånska Lasse

Det hände härom da'n, att jag for in till sta'n,
och in på en järnbo' gick min lugna ban'.
Jag skulle köpa nå't, men jag kom inte på't,
så handlar'n sa: "Jag får väl gissa"
Han gissade uppå allt som fanns i bo'n,
från spik och kätting, och ner till hästeskon.
Men singeliduttan, å ta mej sjuttan,
han gissa rätt så ja' ble' uttan!

Men så till sist han sa: "Nå't ska' du väl ha,
du kan väl inte komma tomhänt från vår sta'?
Å pengar har du tjän't, på kriget rent gement,
så köp dej du en motorcykel!
Med sidovagn, de ä fint de ska du si,
i sidovagna du sätter kärringa di.
Å singeliduttan, de' går som sjuttan,
en så'n kan knappast nå'n va uttan."

Va' kostar den sa' ja'? Ja, ska du ha en bra,
så är det bäst att en på fyratusen ta.
Ja har en extra fin, en sidovagnsmaskin,
du ser det står "Komet" på sidan.
Du slår bensin i ett litet hål såhär,
och rycker till i manicken sen så bär,
de av som sjuttan, å singeliduttan,
båd häst och vagn kan du va uttan 

Jaha, köss te' sa ja', å fyra tusen la,
ja uppå disken å se'n gav ja mej åsta'
Han gick som en raket, (han hette ju Komet),
men jösses va' de' rök om svansen.
Polisen ropte: "Nu kör du rakt för fort.
Du stänker ner både folk och fä med lort!"
För singeliduttan, å ta mej sjuttan
å nummer bak de ä' du uttan.

Å aldri' i min da' jag åkt så fort, så bra,
å ut i diket ingen enda gång jag va'
Men bensin tog slut, se'n stod den absolut,
som en istadig märr på vägen.
Men då kom Karlsson från sta'n med åkedon,
jag fick ett rep av en annan känd person.
Å singeliduttan, å ta mej sjuttan,
ett rep det kan men ej va uttan.

Maskinen är nog fin, men köra med bensin,
de' tycker inte ja ä' bra, å min Kristin.
Hon sa' till mej som så att: "Sätt du skacklar på,
och se'n sätt märra för maskinen"
Nu sitter hon i sin sidovagn så gla'
å ja' ja sitter på sitsen breve 'na,
För singeliduttan, å ta mej sjuttan,
men märra kan vi ej va' uttan!


Inspelning(ar): Calle Reinholdz / Jularbo J:r's ork. / 29 mar 1949 / Sonora 7465 / Ernst Rolf / Einar Fagstad, dragspel / 1924 / Odeon 2922 A /
- Tillbaka -
- Till första sidan -