Mandolin

Gitarr - Ukulele - Piano

Stämning av mandolin
nerifrån och upp.
Mandolinen har ju dubbelsträngar och oftast stämmer man de två grövsta G och D
strängarna med en oktavs skillnad.


Mandolin ackord


C-dur

G-dur

F-dur

A-dur

- Tillbaka upp -
- Till första sidan -