Käre John
(A dear John letter) 

				SvT: Tommy
				M: L. Talley, F. Owen

Käre John, skriver jag än en gång,
Käre John, minns du att det fanns en sång,
som på skämt vi sjöng om flickan, som sin kärlek gav en ann'
nu jag skriver att den sången är sann. 

	Talas:
	Jag låg inkallad, långt borta från all ära och redlighet.
	Jag skrev varje dag till min fästmö, men hon skrev inte så ofta.
	Men så en dag kom i alla fall ett brev och när jag överlycklig 
	slet upp kuvertet såg jag att det började ganska formellt med:
	Käre John!
	Vill du också sända tillbaks mitt foto för min blivande man vill 
	ha det, skrev hon. Grabbarna på luckan tycket det var nedrigt 
	eftersom jag alltid bara levat för henne och ni vet hurdana 
	grabbar är. Dom samlade ihop alla fotografier dom
	hade utav flickor och tvingade mej att skriva så här:
	Jag kommer inte ihåg hur du såg ut. Var snäll och välj 
	ut ditt foto och sänd tillbaks dom övriga. 
	Undertecknat Din käre John.

Käre John, Käre John,
Det är alltid bäst som sker, ska vi lära oss förstå,
ödet ville ej förena oss två.
Käre John.....


Inspelning(ar): Alice Babs - Charles Norman / Jørgen Ingmann, gitarr / 12 feb 1954 / Metronome B 309 / (Sveriges första guldskiva)
- Tillbaka -
- Till första sidan -