A dear John letter
(Käre John) 

				T&M: L. Talley, F. Owen

TEXT KOMMER

- Tillbaka -
- Till första sidan -