Ack, Värmeland du sköna
(Engelsk version)

				T: Anders Fryxell 
				M: Trad.

Ack, Värmeland du sköna, du härliga land.
Du krona bland Svea rikes länder.
Och kommer jag än mitt i det förlovade land
till Värmland jag ändock återvänder.
Ja, där vill jag leva och där vill jag dö.
Om en gång ifrån Värmland jag tager mig en mö
så vet jag att aldrig jag mig ångrar.

Ack, Värmeland är lustigt att leva och bo,
det landet jag prisar så gärna.
Där klappar det hjärtan med heder och tro,
så fasta som bergenas kärna.
Och var och en svensk uti Svea rikes land,
som kommer att gästa vid Dalälvens strand,
han finner blott bröder och systrar.

I Värmeland, ja där vill jag bygga och bo,
med enklaste lycka förnöjder.
Dess dalar och skog ge mig tystnadens ro,
och luften är frisk på dess höjder.
Och forsarna sjunga sin ljuvliga sång,
vid dem vill jag somna så stilla en gång
och vila i Värmeländska jorden.


Inspelning(ar): Instrumental / Metropolork. / dec 1934 / Kristall 1251 / Gustaf Holmqvist / Orch. / Victor 73147 / (US)
- Tillbaka -
- Till första sidan -