Min tös från Zulu
(Ur Carl Brissons  repertoir)

Ack jag har flirtat på mångt vis och sätt,
med var flicka blond och med brunett.
Vita flickor har jag haft en rad,
och bruna som choklad.
De svarta har jag dock ej kunnat med,
jag har varit rädd att svärtas ned.
Nu i svart jag allt ser,
jag säger inte mer.

	Min lilla Zulu,
	min tös från Zulu.
	Du har just den kulör,
	som i vår tid sej gör.
	Min lilla Zulu,
	min tös från Zulu.
	Jag aldrig, aldrig mer,
	på vita flickor ser.

När du kom hit från ditt lands negerby,
hela världen föreföll mej ny.
När som af en slump jag fick dej fatt,
det var en kolsvart natt.
Se'n dess så har jag allt hållit dej kvar,
och du är min lilla Chat Noir.
När blott du visar dej,
så svartnar det för mej.

	Min lilla Zulu....

Jag skall nog hålla det löfte jag gett,
och vi två skall en gång bliva ett.
När man månget äkta band har smidt',
långt svartare än mitt,
Och undrar man, skall jag svara så här,
svart numera modefärgen är.
Och skall man gå nå'n vart,
så skall man gå i svart.

	Min lilla Zulu.....
- Tillbaka -
- Till första sidan -