Mitt gamla Virginia
(Carry me back to old Virginny)
 
				SvT: Einar Westling
				M: J.M. Bland

Jag längtar hem till Old Viginia,
längtar att återse min fagra barndomsbygd.
Nalkas som fordom en låg liten hydda,
möta de kära som förr i hemmets skygd.
I drömmen ser jag de blommande dalar,
hör dess sånger, som jag i hjärtat bär!
Ack, sjung mig åter till mitt Old Virginia,
hembygd, du sköna, jag alltid hållit kär
- Tillbaka -
- Till första sidan -