Vind i seglen

				T: Jerico
				M: Sune Waldimir

Nyss var det bleke och seglen de levade,
strax innan vi lade ut förstås.
Nu när vi sticker är dukarna revade,
nu blåser Kajsa för oss.

	Vind i seglen, så det känns uti kryss och läns,
	vind i seglen, spända skot uti med och mot.
	Känn hur brisarna ökar och friskar,
	se hur standarten sväller och piskar.
	Vind i seglen ska' man ha, om det ska' gå bra,
	och det har ju du och ja'.
	Ja, i kärlekens kryssning, där havet går blått,
	vind i seglen ha vi fått.


Inspelning(ar): Bengt Lindberg / Lasse Bennys kvart. / 15.11.1952 / Odeon SD 5686 / Harry Brandelius / Alla tiders dragspelsork. / 04 maj 1939 / AL 1377, AL 2542, / X 6251, X 7504 / Harry Brandelius / Alla tiders dragspelsork. / 04 maj 1939 / Victor 26-1059, V-24182 (US) /
- Tillbaka -
- Till första sidan -