Vilse

				T: Nils Ferlin
				M: Lille Bror Söderlundh

Månen kommer och solen går, drömmen förde dej vilse.
Drömmen från liljekonvaljeår förde oss städse vilse.
Tistelstigar och kolnad mo trampe du nu med trasad sko,
Drömmen från liljekonvaljeår förde dej vida vilse.
- Tillbaka -
- Till första sidan -