Vaxholm Ettan

				T: Sölve Cederstrand- Einar Fagstad
				M: Fred Winter - Einar Fagstad

Det finns väl intet som är så härligt som sjömannens sång,
du har väl hört den nå'n gång?
Det där om kyssar och kärlek med geishan  Ma Jong,
som spelar vaggvisor uppå en äkta gong-gong.
	
Men här ombord uppå Vaxholm ettan där finns det rakt ingen poesi,
ibland strömmingen och bland spättan och braxenpankan får amor tji!
Jag sålt biljetter och små poletter men aldrig någon biljett amour,
men ändå lätt, jag har insett, att Vaxholmettan är numero ett.

På oceanerna har jag seglat bland hajar och mört,
och de stoltaste skepp har jag fört.
På Fujiama bland körsbär jag geishor förfört,
och med små sjöjungfrur jag har bedrivit min flirt.

För jag har seglat i alla hamnar och tjusat flickor i hundratal,
som tagit mot mej med öppna armar från Kontina till Senegal.
Med stolta segel på havets spegel jag haver vandrat en sjömans väg,
men ändå lätt, jag har insett, att Vaxholmettan är numro ett.

Att även sjömannen längtar hemåt när färden blir lång,
allt ifrån havsdjup och tång.
Och detdär om kyssar och kärlek med geishan Ma Jong
finns bara mest i en sjömans förföriska sång.
	
Ty just ombord uppå Vaxholmettan jag har det trevligt som aldrig förr,
och särskilt nu uti sommarhettan så öppar flickan för mej sin dörr.
Jag får biljetter och små poletter och skriver själv en biljett amor,
men ändå lätt, jag har insett, att Vaxholmettan är numro ett.


Inspelning(ar): Fred Winter / Curtz's trio / 08 jul 1932 / HMV X 3989, X 40434 / Fridolf Rhudin / Einar Fagstad, dragspel / 20 okt 1932 / Odeon A 255 038, D 2451 / Harry Gustafsson / Sonora ork. (Eddy Walis ork.) / Berlin 1932 / Sonora 2002 / Harry Hågé / Eddy Walis ork. / Berlin 1932 / Tellus 1204 / Harry Hågé / Eddy Walis ork. / Berlin 1932 / Teco 204 / Harry Persson / Helge Lindbergs ork. / / Polyphon XS 43207 Lasse Dahlquist / Gösta Jonsson & Co / London aug 1932 / Decca F 40279 Sång (Harry Hågé) / Olympias specialork. / Berlin 1932 / Olympia 1204 /
- Tillbaka -
- Till första sidan -