Västkustens vals

				T&M: Harry Blomquist

Ute bland västkustens holmar och skär, 
brusande vågorna gå. 
Hala och saltstänkta klipporna är, 
skummande böljorna slå. 
Måsarna skria och stormarna gny 
fyren den blinkar så vän, 
havsörnen jagande änder som fly, 
det är vårt vackra Bohuslän. 

	Sakta syns glida, fartyg då och då, 
	ut på den vida oceanen blå. 
	Flickan på stranden vinkar åt sin vän, 
	kom nu snart tillbaka hem till mej igen. 

Skärgårdens tjusning med sin romantik, 
kärlek i månens glans. 
Nere från bryggan det ljuder musik 
lockande ungdom till dans. 
Sjömannen seglar så glad i sin håg 
fast det är knotigt ibland. 
Vinden den spelar i tackel och tåg 
och färden går från land till land. 

	Sakta syns..........


Inspelning(ar): Bigge Holm (Nonne Hall) / Nils Kyndels ork. / 30 okt 1939 / Grand 717 / Hans Bjerkeling (Gustaf-Hjalmar Lundquist) / Charles Redlands ork. / 29 sep 1939 / Kristall Sv 1803 / Hilmer Borgeling / Olle Johnnys ork. / 27 okt 1939 / Scala 274 / Hilmer Borgeling / Olle Johnnys ork. / 27 okt 1939 / Schou I 1341 / Hilmer Borgeling / Olle Johnnys ork. / 27 okt 1939 / Tono T 21118 / Ingemar Johansson / Sven Tjuslings trio / 1956 / Oktav OV 110 / Johnny Bode / Carl Jularbos ork. / 20 okt 1939 / Sonora 3571 / Lars Lennartsson / Egerstams ork. / Bra Studio jul 1939 / Toni 688 / Maja Håge / Alla tiders dragspoelsork. / 04 maj 1939 / HMV X 6284 / Sång (Hilmer Borgeling) / Olle Johnnys ork. / 27 okt 1939 / Odeon D 3701 / Vincent Jonasson / Kryssprickarna / 24 sep 1952 / Sonora 7629 / Vincent Jonasson / Kryssprickarna / 24 sep 1952 / Tono SSP 3061 (DK) /
- Tillbaka -
- Till första sidan -