Det vankas brännvin

				Mel: Appladalen i Värnamo

Det vankas brännvin här uti Norden,
för här är kallast på hela jorden.
Ty brännvin giver oss must och märg,
åt armen styrka, åt näsan färg.

Det sätter sprätt uppå hela kroppen,
från fotabjället rätt upp till knoppen.
Men vissa lemmar som gärna vill,
de blir ju slappa som rutten sill.
- Tillbaka -
- Till första sidan -