Det går i vågor

				T&M: Nils Ferlin

Hundvåt på Kattegatt,
i en ganska långt ifrån stilla natt,
flicka lilla hej,
här har du mej!
Hör stormens jazzkapell,
som bestämmer valstakten för i kväll,
Flicka lilla, säj,
- vill du följa mej
opp i topp,
ner i jupan dal
till ett litet dopp,
så att man blir sval,
- mens blixtarna kasta kniv,
kring våra unga liv.

	Det går i vågor
	- tjosan, en sådan dans,
	den går utanför både sans och frågor!
	Det går i vågor,
	det blänker som från en spis,
	och det stänker av både is och lågor.
	Det är liv och lust,
	- hej, det passar just bra för mej,
	som är kär i dej
	så mitt hjärta är fyllt av jubel och plågor.
	Det går i vågor,
	men annars är man allright
	så att stormen ska få en prima fight.
- Tillbaka -
- Till första sidan -