Vaggsång

				T: ?
				M: Evert Taube
				Mel: Byssan lull

Byssan lull, utav brännvin blir man full,
och glammar och vill leva loppan.
Byssan lull, utav brännvin blir man full,
och doppar sin slips uti soppan.
Man sliter och man drar,
i stumpen som är kvar,
men har ganska svårt att få opp 'an.
- Tillbaka -
- Till första sidan -