Jag var ung en gång

				Mel: Flottarkärlek

Jag var ung en gång för länge se'n
drack mjölk liksom en kalv,
för min mamma sa att det var väldigt bra.
Men se'n dess har jag ju hört att en och annan liten halv,
"pilleknarkare" det ska ju magen ha.

	Haderian, hadera,
	hadderian, haddera,
	enbart mjölk kan säkert inte vara bra!

- Tillbaka -
- Till första sidan -