Tulpaner från Amsterdam
(Tulpen aus Amsterdam)

		SvT: ?
		M: ?

Muntert en väderkvarn svingar,
vingarna runt som till dans.
.....
FORTSÄTTNING KOMMER
- Tillbaka -
- Till första sidan -