Översättning mellan olika tonarter
[transponering]


- Tonfrekevenser -

CC#DD#EFF#GG#ABbH
C#DD#EFF#GG#ABbHC
DD#EFF#GG#ABbHCC#
D#EFF#GG#ABbHCC#D
EFF#GG#ABbHCC#DD#
FF#GG#ABbHCC#DD#E
F#GG#ABbHCC#DD#EF
GG#ABbHCC#DD#EFF#
G#ABbHCC#DD#EFF#G
ABbHCC#DD#EFF#GG#
BbHCC#DD#EFF#GG#A
HCC#DD#EFF#GG#ABb

Exempel:
Om du t.ex. har en låt ackordsatt i tonarten C men spelar den i tonarten F och stöter på ett A-ackord. Gå då in i första raden (C) och fram till A. Gå sedan rakt ner till raden för tonarten F då ser du att ett A i tonarten C motsvaras av ett D i tonarten F.

Frekvenser för olika toner
C0=33 C#0=35 C1=65 C#1=69 C2=131 C#2=139 C3=262 C#3=277 C4=523 C#4=554 C5=1047 C#5=1109
D0=37 D#0=39 D1=73 D#1=78 D2=147 D#2=156 D3=294 D#3=311 D4=587 D#4=622 D5=1175 D#5=1244
E0=41 - E1=82 - E2=165 - E3=330 - E4=659 - E5=1319 -
F0=44 F#0=46 F1=87 F#1=93 F2=175 F#2=185 F3=349 F#3=370 F4=698 F#4=740 F5=1397 F#5=1480
G0=49 - G1=98 - G2=196 - G3=392 - G4=784 - G5=1568 -
A0=55 A1=110 A#1=117 Ab2=208 A2=220 A#2=233 Ab3=415 A3=440 A#3=466 Ab4=831 A4=880 A#4=932
H0=62 - H1=123 - H2=247 - H3=494 - H4=988 - H5=1976 -

A3 = Normal-A = 440 HzVanlig layout på keyboard.
På en flygel eller piano tillkommer oftast C0-H0 och D6-H6
- Till första sidan -