Säg det i toner
(Ur filmen m.s.n.)

				T: Karl Ewert
				M: Jules Sylvain

Jag för dig en liten sång,
vill sjunga om den första gång,
när som ödet oss förde tillsammans.
Jag ej vågade att då,
dig bedja att din kärlek få,
nu ditt svar läses i dina ögon blå.

	Men säg det i toner,
	och inte i ord,
	en stämma kan lätt bliva hård.
	Din sång däremot,
	är för mig här på jord,
	ett klingande kärleksackord.
	När jag dig ber om att ständigt hos dig få bli,
	så ska du spåra en smekande melodi däruti.
	Ty säg det i toner,
	och inte i ord,
	vårt hjärta vill ha harmoni.

Vi är unga du och jag,
och som en vacker sommardag,
ter sej livet ännu för oss båda.
Räck mej dina händer små,
och låt mig äntligen förstå,
att du aldrig, nej aldrig från mej ska gå.

		Men säg det i toner.......


Inspelning(ar): Anna-Lisa Lindzén / Lill Erik Hafgren, piano / 06.1923 / Polyphon S 44086 / Carl Henric Norin - Bertil Löwdahl / Rytmsektion / 17.01.1953 / Roulette 12 / Carl Holmberg / Gösta Theselius ork. / ? / Sonora 7929 / Harmony Sisters / Thore Ehrlings ork. / 15.12.1949 / Cupol 4313 / Harry Brolin / Hanns Bingangs ork. / 12.09.1929 / HMV X 3203 / Hilmer Borgeling / Vocalion band (D: Theo Mackeben) / ? / Orchestrola 40046 / 8" Instrumental / Bidgood's dansork. / London 12.1929 / Broadcast T 87 / Instrumental / E. Jahrls dansork. / N.Y. 04.1930 / Columbia 22115-F / Karl Magnus Thulstrup / Bohème-orkestern / Berlin 26.08.1929 / Parlophon B 12839 / Sven Daland (Ragnar Hultén) / Dajos Belas ork. / 1929 / Odeon A 162 454, D 4945 / Sven-Olof Sandberg / Ork. / 15.08.1929 / Columbia 26138-F / Sven-Olof Sandberg / Ork. / 15.08.1929 / Odeon A 162 455, D 4946 /
- Tillbaka -
- Till första sidan -