Ju mer vi ä' tillsammans / The more we are together

				T: ?
				M: ?

Ju mer vi ä' tillsammans, tillsammans, tillsammans.
Ju mer vi ä' tillsammans, ju gladare vi bli.
Ty mina vänner ä' dina vänner
å våra vänner ä' era vänner.
Ju mer vi ä' tillsammans, ju gladare vi bli.The more we are together, together, together
The more we are together, the happier we will be.
For your friends are my friends
and my friends are your friends.
The more we are together, the happier we will be.

- Tillbaka -
- Till första sidan -