Tåget
 
				Mel: Mors lille Olle
 
Vad ska man göra när  snoppen står?
Lägg den på spåret där tåget går!
Vad skall man göra när tåget har gått?
Se vilka skador som loket har fått!
- Tillbaka -
- Till första sidan -