Swing it, Magistern!
(Ur filmen m.s.n.) 

				T: Hasse Ekman
				M: Kai Gullmar

Det var en gång en skola med en lärare i sång,
han var så vådligt snäll och skötsam.
Och barnen de fick bara sjunga skalor dagen lång,
lektionerna de blev ett tvång.
Men en utav eleverna blev trött en vacker dag,
tog mod till sej och reste sej och sa:

	Swing it, magistern, swing it!
	Ja, det är tidens melodi.
	Gör som vi, var glad och fri,
	och ni kan inte låta bli,
	med all er energi.
	Swing it, magistern, swing it!
	Ja det är tidens sång.
	Alle samman på en gång:
	Da-da-da-da-da-da.
	"Bä, bä vita lamm"
	det är ingenting för oss.
	Nej, wa-da-wa-da-wa-da
	ska de' va förstås!
	Swing it! magistern swing it!
	Ja det är tidens melodi,
	det är rytm och fest och galtt humör,
	Lyssna nu - försök och gör,
	da-da-da-da-da-da
	Swing it, swing it magistern, Swing it!


Inspelning(ar): Alice Babs / Eckert-Lundins film-ork. / 04 dec 1940 / Sonora Swing 516 / Betty Barth (Lisbeth Bodin) - kvartett / Stig Holms swingkvint. / 03 nov 1940 / HMV X 6498 / Instrumental / Pygmé jazzband / ? / Philips P 50 083 / Kai Gullmar / Thore Ehrlings ork. / 08 nov 1940 / Odeon D 3131 / Kai Gullmar / Thore Ehrlings ork. / 08 nov 1940 / Odeon ND 3842 / (N)
- Tillbaka -
- Till första sidan -