Sträva strupar

				Mel: Kors på Idas grav

Sträva strupar svalde Helan utan gnäll,
Varför väntar vi på Halvan? Bara häll!
Älska, kela, sorger dela,
låt oss fröjas åt vårt kall.
Jorden snurrar ändå runt i alla fall.	
- Tillbaka -
- Till första sidan -