De fyra stånden

				Mel: Petter Jönssons amerikaresa

Att vi är adel de' kan man se på fasonen,
för när vi super är risken en på miljonen.
Att någon droppe av livets saft kommer breve'
vi är försiktiga som det anstår en Greve.

Att vi är präster det kan man se utav kappan,
och tar vi supen så är det syndigt att tappa'n.
Vi ber en bön om ett evigt liv till Vår Herre,
för uti helvetet lär de' va mycke' värre.

Att vi är borgare de' kan alla begripa,
ty om vi spiller nå't börjar alla att lipa.
Och när vi bjuder på sill och brännvin till helgen,
så dricker gästerna helst direkt ur buteljen.

Att vi är bönder det kan man höra på skrålen,
och att vi slickar det allra sista ur skålen.
Men det är inte för att vi är särskilt snåla,
nej, vi vill bara ha bättre skörd av att skåla!
- Tillbaka -
- Till första sidan -