Solvallavalsen
Som den sjungs av Herbert Landgren på Sonora 2012 (1933)

				T: Ernst Berge
				M: Sven Helin

Hör du harmonikans toner gå,
stiger mot strålande himmel blå.
Är ditt leende säj, något löfte till mej,
allting blir sol vid en blick ifrån dej.
Vänskap och kärlek är skilda ting,
leende mun lovar ingenting.
När du ler emot mej, så ler jag emot dej,
i årets sommarvals.

Solvallavalsen det är sommarens melodi just till dej lilla vän,
Solvallavalsen det är löften om sol och sommar som kommit igen.
Speleman slår sin ??? över insjöns vatten
älskande hjärtan slår i den stilla natten
Solvallavalsen det är sommarens melodi för i år.

---

Speleman slår sin ??? över insjöns vatten
älskande hjärtan slår i den stilla natten
Solvallavalsen det är sommarens melodi för i år.


Inspelning(ar): Carl Leonard (Nilsson) / Redvitt band / Hbg 24 maj 1930 / Columbia DS 541 / Herbert Landgren / Gösta Jonsson & Co ork. med Hans Byttner / ? / Sonora 2012 / Ref.sång (Oscar Tjernberg) / Westerlunds trio / apr 1930 / Oliver Record A 511 /
- Tillbaka -
- Till första sidan -