Två solröda segel
(Red sails in the sunset)

			SvT: S.S. Wilson
			M: Hugh Williams

Varje kväll när båtarna gunga,
på haven fjärran och när.
En fiskarflicka hörs sjunga,
en sång som klingar såhär:

	Två solröda segel, styr bort ifrån land.
	Ett hav som en spegel, i aftonens brand.
	Var finns du min älskling, i främmande värld?
	Två solröda segel, vart styr ni er färd?
	Blås, vindar i natten, er stormmelodi -
	i sydliga vatten, är snart seglatsen förbi.
	Två solröda segel, styr bort med min vän.
	När vinden har vänt sej, han kommer igen.

Var kväll hon står där på stranden,
från vår till sena höst.
Hon skuggar blicken med handen,
och ser mot väst och öst.

		Två solröda segel.....
- Tillbaka -
- Till första sidan -