Sol över Klara
(Ur filmen m.s.n.) 

				T: Nils-Georg
				M: Sven Rüno

I dag är det fest i ett Klarakvarter,
en förunderlig sak haver hänt!
Ett gossebarn trillat från himmelen ner,
och hans namn har i dag satts på pränt.

	Den ljusnande framtiden, den är nu vår,
	det är sol, det är sol över Klara!
	Så länge som kärleken skördar och sår,
	är det sol, är det sol över Klara!
	Mot skyarna stiger vår lyckas ballong,
	på den det står tryckt: "Plats för solsken och sång"
	och himlen blir blå och en värld går i vår!
	Det är sol, det är sol över Klara.

Den kovan den kommer, den kovan den går,
och som oftast den gick mej förbi.
jag sökte ej guldet men har se'n i går,
fått en plånbok med multum uti.

	Den ljusnande framtiden, den är nu vår,
	det är sol, det är sol över Klara!
	När björnarna tysta och lärkan den slår,
	är det sol, är det sol över Klara!
	Visst går den i krokar vår väg men till slut,
	just bortom en krök står det solsken på lut!
	och himlen blir blå och en värld går i vår!
	Det är sol, det är sol över Klara.
 


Inspelning(ar): Anders Börje / Erik Franks ork. / 14 aug 1942 / Sonora 8031 / Edvard Persson / Orkester / jun 1942 / Columbia DS 1340 /
- Tillbaka -
- Till första sidan -