Snobbseglare

				T: Fritz Schèel
				M: ??

Snobbseglare ä' ena granna fagotter,
di är änna som ena konstia djur.
Di segglar i båtar, som liknar karotter,
å går di ombord, strax di tar sej en lur.
De smeller ett skott, å så segglar di runt,
Se´n går di och gnäller, att havet ä grunt.
Ja di ä ena konstia fogglar faderalla,
di ä ena konstia  fogglar, fadera.

Så ha di nånting som di kallar regatta,
di ä enna såsom en fiskeflottilj.
Sen skriker å skränar di mest hela natta,
å gastarna spelar harmonikadrill.
Som minne di får sej en selverpokal.
Den vässte utå dom han håller ett tal,
Ja di ä ena konstia fogglar faderalla,
di ä ena konstia  fogglar, fadera.

Så klär di sej nakna å hoppar i havet,
å har sina konster som feskar i spat.
Sen kryper di opp, å så torkar di ave't,
di vet ente änna, hursom di vell ha't.
Å inte så vet di vad bidevind ä.
Di spottar i lovart och sitter i lä.
Ja di ä ena konstia fogglar faderalla,
di ä ena konstia  fogglar, fadera.

Di tror di kan seggla å sjömänner vara,
för di har en mössa med marke uti.
På moran di brukar te staden att fara,
å låssas, att inte di sjösjuka blir.
På krogen di setter var evlia kväll,
å snor etter töser å bor på hotell.
Ja di ä ena konstia fogglar faderalla,
di ä ena konstia  fogglar, fadera.


Inspelning(ar): John-Erik Strandman / Piano / aug 1923 / Skandia SG 121 / L. Gentzel - R. Bohman / Piano / 27 maj 1919 / Gram. Company 7-284012, X 414 /
- Tillbaka -
- Till första sidan -