Skogsflanören

				T&M: Sam Samson

Jag är en pojke från en by i gamla Hälsingland,
och där jag bor där ser man skogen famna sjö och strand.
Jag vill gå i lugn och ro, över myr och över mo,
som där hemma tro i mej ska tanken gro.

	Jag vill ej bli fabrikör, fast det är nog en favör.
	Kan ej heller bli frisör, nej jag är en skogsflanör.
	Som vill vara fri och fiska dag och natt.

En dag för några år sedan kom min far och sade så:
"Du ska till sta'n där du ska lära dig att nå't förstå."
Jag stod ut i dagar tre, se'n var allt för mej på sne'
då skrev jag hem att plugga är ej nå'n idé.

	Jag vill inte bli montör, fast jag vet nog hur man gör.
	Ej gravör och ej kassör, nej jag är en skogsflanör.
	Som vill vara fri och fiska dag och natt.

När morgon gryr och jag till skogs så glad i sinn' beger mej,
det är en fröjd att se hur våra vilda djur beter sej.
Jag vill bo i ensamhet, se på det som ingen vet,
det sista hopp för mej det är att bli poet.

	Jag vill inte bli traktör, och ej heller servitör.
	Fast det ger en bra dusör, nej jag är en skogsflanör.
	Det sista hopp för mej det var att bli poet.
	Men hoppet 'svann för mej och nu jag bättre vet.Inspelning(ar): Gösta "Snoddas" Nordgren / Cupol / 1961 /
- Tillbaka -
- Till första sidan -