Skåne
				Mel: Lite grann från ovan

Nu har det blivit dags att dricka Skåne, 
en liten sträv, så gyllengul som raps. 
Det är det bästa mellan sol och måne, 
som lätt får mången stark till en kollaps. 
Fatta nu din hand om hela Skåne. 
Här kommer södra Sverige i en snaps. 
Känn hur Lund och Smygehuk,
slår små volter i din buk. 	
Akvaviten ska va' gul och heta Skåne. 
- Tillbaka -
- Till första sidan -