Sjömanjul på Hawaii

			T: Miguel Torres
			M: Yngve Stoor

Jag en ensam sjöman är,
långt från svenska kustens skär,
skall jag fira julen här uppå Hawaii.
Här finns ingen smyckad gran,
ingen snö på juleda'n,
och i solsken ligger båten här vid kaj.

Det är julkväll på Hawaii,
men jag längtar hem till nord,
där de kära nu samlas vid helgsmyckat bord.
Här finns allt i överflöd,
så jag lider ingen nöd,
men det lindrar ej hemlängtans glöd.

Klockor ringa julefriden in,
klangen bringar ro i varje sinn.
Det är julkväll på Hawaii,
från dess blomstermängda kaj,
längtar jag hem till vinter och snö.....


Inspelningar: Harry Brandelius / Ork. / / Cupol 4400 / Jens Book Jensen / Hawaiiens. / / Musica A 8943 / Yngve Stoor / Yngve Stoors ork. / 20 sep 1945 / Sonora 7247 / *

- Tillbaka -
- Till första sidan -