Timmerflottar Sixten T&M: Johnny Bode Se Timmerflottar-Sixten är här på banan i kväll, då så blir det säkert en skräll, för se Sixten verkar att va' i tagen. Nu dansar såväl flickorna på som aldrig nå'n gång, Sixten sjunger med i var sång, hela kvällen lång. Se Timmerflottar-Sixten han svävar, han kan dansa tidernas vals, och .....tösen hon bävar, där hon hänger tätt vid hans hals. Du jänta du, ja, ja vänta du, du vet ej var riktig timmerlottarkärlek är, du jänta du, ja, ja vänta du, kanhända i dej blir han kär. Han har uti sitt öga nå't trollskt och sällsamt vilt, han talar kanske föga, så kargt men ändå milt. Hans gång är så smidig som lo-katten och möter du honom i nord-natten, då är du förlorad som uti forsarnas brus flicka lilla mitt ibland storskogens sus. Men lita inte på Timmerflottar-Sixen min vän, kanske ser du'n aldrig igen, han är inte känd för å' vara trogen. Ty uppå varje finger en vacker flicka han har, aldrig mera nå'n nå'ge svar, nej han bara ta'r.
Inspelning(ar): Johnny Bode / Carl Jularbos ork. / 31 jan 1941 / Sonora 3693 /

- Tillbaka -
- Till första sidan -