Han hade seglat för om masten

			Trad.

Han hade seglat för om masten,
som en man uti många år.
Han hade seglat med förskjutning i lasten,
från Frisco till Singapore.
Han hade seglat med fransmän och britter,
och med dem som betalt honom bäst.
han hade slungats mot sydjyllands klitter en gång,
i en storm från nordväst.

Hans liv det var de tusen haven,
det var rus på en snuskig krog.
Det var ett slagsmål, det var en dans med Eva,
som tog hans pengar och log.
Det var en kedja av ändlösa vakter,
när som stormarna de ligga i.
Det blev en törn vid ratten där akter en stormnatt,
när skutan låg bi.

Men så en vacker dag det hände,
då han låg i en kinahamn.
Han såg där komma en skuta han kände,
och hon bar hembygdens namn.
Han sågs fast solbränd, dock bli röd om kinden,
när som skeppet med ens det föll av.
och när som flaggan den slog ut för vinden,
den flaggan han en gång höll av.

Han såg den fast den var svart av röken,
och den blekts av tropikens sol.
Han liksom hörde att den fladdra likt göken,
i hembygdens skogar gol.
Och den var gul som ett skälvande klänge,
som han sett i en flickumges hand,
för det var första gången på länge,
han mindes sitt fädernesland.

Inspelningar:
Harry Brandelius / Alla tiders dragspelsork. / 04 mar 1940 / HMV X 6720 / *
Harry Brandelius / Sune Waldimirs ork. / 11 feb 1938 / HMV X 6020 / *

- Tillbaka -
- Till första sidan -