Sån't ä' livet
(You can have her)

				T: Stig Rossner
				M: Bill Cook

	Sån't ä' livet, sån't ä' livet,
	så mycken falsket bor det här.
	Den man förlorar, vinner en annan,
	så håll i vännen, som du har kär.

Han kom om våren, som en vårvind,
min kärlek fick han, och allt han tog.
Men så kom hösten, och den kärlek,
han svor var evig - bara dog.

	Sån't ä' livet, sån't ä' livet....

Han fick en annan, ja jag har sett dem,
han verkar lycklig och hon ä' ung.
Det jag har lärt mej, det ä' just detta,
nä' hjärtat svider - sjung blott sjung.

	Sån't ä' livet, sån't ä' livet,

Vårt liv ä' fattigt, ty utan kärlek,
jag fick en annan som har mej kär.
Hans gamla kärlek, hon har fått korgen,
hon undrar säkert - vem jag är.

	Sån't ä' livet, sån't ä' livet,


Inspelning(ar): Anita Lindblom / Ork. / 196? /
- Tillbaka -
- Till första sidan -