Ingen Rosita
(Syftar på Rosita Serrano)

				T: Tatianna Angelini
				M: Kai Gullmar

Jag är inte vacker och inte elegant,
och slukar inte män sådär i klump.
Och jag kan inte klä mej bestickande parant,
om jag nå'n gång är söt är det en slump.
Och inte kan jag vissla med ljuv och känslig darr,
och inte kan jag spela på gitarr.

Men i dag min kärlek är ur lag,
och jag är böjd för gråt.
Då säger jag bestämt: "Jag rår inte för,
om när elden dör,
rök i ögat jag får,
svedan blir en tår."
- Tillbaka -
- Till första sidan -