Reymersholms 

				Mel: Joshua Fit the Battle of Jericho

Jag sitter här och smuttar på en 
Reymersholms, Reymersholms, Reymersholms. 
Jag sitter här och smuttar på en Reymersholms 
och stämningen den stiger alltjämt. 
Sitt gärna nykter och sura 
eller drick helt utan broms, 
Genever eller Angostura. 
Jag, jag håller mig till Reymersholms. 
Jag sitter här och smuttar på en 
Reymersholms, Reymersholms, Reymersholms. 
jag sitter här och smuttar på en Reymersholms 
och stämningen den stiger alltjämt. 
- Tillbaka -
- Till första sidan -