Resos fjällvals

				T&M: John Hedberg

När solstrålar värma på nytt,
och det börjar lida mot vår.
Vi glömma det mörker som flytt,
mot ljuset vår längtan då står. 
Vi kunna ej vänta, se an, 
vi fara tillsammans ditopp.
till solen, till fjällen till snövidders land.
där fylles vi åter av hopp.

	När utför fjällen vi glida,
	och sida vid sida
	vi njuta av storslagen prakt.
	Då tänds en beinnande längtan,
	en vemodig tränktan,
	ty fjällen har oss i sin makt.
	På Längfjällets sluttning och Salsfjällets topp,
	vi lapa solsken och skaffa oss hälsa i kropp.
	Ja, när som sida vid sida
	på skidor vi glida,
	vi längta till vidderna opp.

Med solen var dag gå vi opp,
och spänna så skidorna på.
Vi styra på nytt mot en topp,
mot friare rymder vi gå.
Snart borta är sorg och besvär,
blott solstrålar kunna oss nå.
De lysa, de värma, de skänka oss det,
som vi blott i fjällen kan få.

	När utför fjällen vi glida....
- Tillbaka -
- Till första sidan -