En Pripps

				Mel: O Tannenbaum

En Pripps klass I, en Pripps klass I,
den blir man inte full på lätt.
En Pripps klass I, en Pripps klass I,
den blir man inte full på lätt.
Men blir man full på Pripps klass I
då är det fel på något sätt.
En Pripps klass I, en Pripps klass I,
den blir man inte full på lätt.
	
En Pripps kalss II, en Pripps klass II,
den kan man alltid lita på.
En Pripps klass II, en Pripps klass II,
den kan man alltid lita på.
Men blir man inte full på två,
så får man dricka fler ändå.
En Pripps klass II, en Pripps klass II,
den kan man alltid lita på.
	
En Pripps klass III, en Pripps klass III,
då går det mycket snabbare.
En Pripps klass III, en Pripps klass III,
då går det mycket snabbare.
Men blir man inte full på de',
då kan man dricka renat me'.
en Pripps klass III, en Pripps klass III,
då går det mycket snabbare.
- Tillbaka -
- Till första sidan -