Perssons Orkester Från Alingsås

				T: Sune Melker
				M: Leon Landgren

Det börja' med att Perssons son
köpte sig en saxofon
Övning fjorton dar, sen fick han blodad tand
beslöt att bilda eget band
Från plattor spisas Armstrongs jazz
och Glenn Millers komp och brass
Melodi till signatur blev In My Heart
sen för bass var allting klart

Ja, vem är det som gör succé
och vem kan få publiken me'
Det kan Perssons orkester från Alingsås
Folk, de ger upp vilda skri
när det spelas All of Me
utav Perssons orkester från Alingsås
Och för att verka mera internationella
ska de beställa
jackor grälla
liksom Nat Gonella
ty det måste va' en fläkt
ifrån Staterna direkt
över Perssons orkester från Alingsås

Och deras popularitet
spreds med vindens hastighet
Ja, de fick spela överallt där det var bal
i parker och godtemplarsal
Och de skaffa vokalist
ja, han var även bra basist
Med en sådan fin förstärkning, Persson sa
kan vi radiospelning ta.

Uti hela Sveriges land
finns det inget bättre band
än Johan Perssons orkester från Alingsås
Ja, vad är Thore Ehrlings bass
nej, han är jönsig i sin jazz
emot Perssons orkester från Alingsås
Och nästa sommar tänker bandet att turnera
och konsertera
och briljera
landet runt rotera
Ja, vem tror ni en vacker da'		
reser väg till USA
- Tillbaka -
- Till första sidan -