Permissionsvalsen

				T: Gus Morris
				M: Kai Gullmar

Nu har jag fått per-per-permiss,
och känner mej svärm-svärm-svärmiss.
Ja bom bom bom faderi och faderallan lej,
Jag gissar att kväll-kväll-kvällen
den ska' bli en säll säll säll en,
med ett bom bom bom fadderi och faderallan galej.
		
	För har jag pengar uti min ficka,
	och någonting som jag kan dricka
	och på mitt knä en vacker flicka,
	då är jag glad som en speleman.
	Då glömmer jag alla livets plågor,
	för hjärtat mitt det står i lågor.
	Då svarar jag på dumma frågor,
	för jag är glad som en speleman.
	Och mister jag en liten vän,
	så står det tusende åter.
	Men om jag bara kysser en,
	då är det tusen som gråter.
	För har jag pengar uti min ficka,
	och någonting som jag kan dricka,
	och på  mitt knä en vacker flicka,
	då är jag glad som en speleman.


Inspelning(ar): Artist(er) / Orkester / Insp.datum / Skivärke och Nr / Harry Brandelius / Waldimirs ork. / 25 aug 1939 / HMV X 6320 / Ref.sång (Wilhelm Hamnstedt) / Dansorkester / 11 sep 1939 / Resia 5011 / Sven-Olof Sandberg / Andrew Walters ork. / 15 sep 1939 / Sonora 3558 / Willy Hill (Wilhelm Hamnstedt) /Dansork. / sep 1939 / Silverton 3288 /
- Tillbaka -
- Till första sidan -